Klucz do badania procesów komórkowych - białka reporterowe

Autor

  • Szymon Porębski Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
  • Agnieszka Grzelak Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2021_2680

Abstrakt

Celem pracy jest zaprezentowanie powszechnie wykorzystywanych białek reporterowych. Ważne w rozwoju nauk biologicznych jest nie tylko rozumienie białek reporterowych jako produktów genów markerowych, ale narzędzia przydatne do wysoce specyficznych analiz. Zostało zaprezentowane i zdefiniowane pojęcie genu oraz białka reporterowego, z podkreśleniem niezbędnych cech, które powinien prezentować reporter. Scharakteryzowane zostały fluorescencyjne białka reporterowe, z naciskiem na białko zielonej fluorescencji. Wyróżnione zostały podklasy fotoaktywowalnych, fotoprzełączalnych oraz fotokonwertowalnych białek reporterowych. Opisane zostały klasyczne reportery enzymatyczne: ?-galaktozydazy oraz ?-glukuronidazy; wraz z ich alternatywnymi substratami. Przedstawione zostały lucyferazy ze szczególnym rozróżnieniem ze względu na przynależność systematyczną gatunku z którego dany enzym pochodzi. Zaprezentowane zostały podstawowe zastosowania białek reporterowych jako specjalistycznych narzędzi biologii molekularnej: w technice FRET oraz w roli biosensorów. Praca ugruntowuje wiedzę na temat specyficznych aplikacji danych reporterów i stanowi podstawę do dalszej analizy tematu pod względem konkretnej metody lub poszczególnych modyfikacji technik reporterowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

30-03-2021

Numer

Dział

Artykuły