Czy ryby ulegają stresowi?

Autor

  • Katarzyna Kłak Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Zakład Immunologii Ewolucyjnej
  • Magdalena Chadzińska Zakład Immunologii Ewolucyjnej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2021_2673

Abstrakt

Mechanizm reakcji na stres jest konserwatywny ewolucyjnie, w związku z tym mimo odmiennego środowiska życia, odpowiedź stresową ryb doskonałokostnych charakteryzuje wiele podobieństw do kręgowców lądowych. Obejmują one główne przekaźniki osi układ współczulny-komórki chromafinowe (odpowiednik osi układ współczulny-rdzeń nadnerczy) oraz osi podwzgórze-przysadka-komórki śródnerkowe nerki głowowej (funkcjonalny analog osi podwzgórze-przysadka-nadnercza), a także ich główne funkcje. Współdziałanie układu neuroendokrynnego i układu odpornościowego stanowi integralną część fizjologii, nieodzowną dla utrzymania homeostazy. Zakłócenie złożonych interakcji neuro-endokrynno-immunologicznych ma negatywny wpływ na stan zdrowia i ogólny dobrostan zwierząt i ludzi. Ryby doskonałokostne stanowią szczególnie intrygujący model w zakresie badań wpływu stresu na odporność, ponieważ funkcje immunologiczne i hormonalne są u nich zintegrowane w obrębie jednego narządu - nerki głowowej. W konsekwencji procesy immunologiczne podlegają bezpośredniej modulacji parakrynnej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przeglądu aktualnej wiedzy na temat przebiegu reakcji stresowej u ryb i jej roli w regulacji odporności ryb.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

30-03-2021

Numer

Dział

Artykuły