Jerzy Andrzej Chmurzyński (1929-2019): etolog, entomolog, myśliciel

Autor

  • Ewa Joanna Godzińska Nencki Institute of Experimental Biology

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2671

Abstrakt

Jerzy Andrzej Chmurzyński (1929-2019)

Profesor Jerzy Andrzej Chmurzyński (1929 -.2019), wybitny polski etolog, entomolog i filozof, pracował głównie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jego terenowe badania obejmowały przede wszystkim doświadczenia badające zachowania wardzanki (Bembix rostrata; Hymenoptera: Sphecidae) obserwowane podczas powrotu do gniazda oraz seksualnego pościgu samca za samicą. Prowadził też laboratoryjne badania reakcji fotycznych różnych much z rodzajów Musca, Calliphora and Lucilia. Był jednym ze światowych pionierów teoretycznych badań poświęconych biologicznym korzeniom zjawisk estetycznych. Był tez autorem licznych innych publikacji poświęconych, między innymi, kwestiom etycznym, porównawczym badaniom zachowań i procesów poznawczych zwierząt i ludzi, oraz historii nauk behawioralnych. Był jednym z autorów ważnego polskiego podręcznika nauk behawioralnych i pierwszym Prezesem Polskiego Towarzystwa Etologicznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2020-08-10

Numer

Dział

Biogramy