Wpływ eksploatacji konkrecji polimetalicznych na różnorodność biologiczną

Autor

  • Krzysztof Podwysocki Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90-237 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2661

Abstrakt

W niniejszej pracy zaprezentowano przegląd literatury poświęcony wyzwaniom środowiskowym związanym z eksploatacją konkrecji polimetalicznych. Scharakteryzowano specyfikę powstawania, składu chemicznego oraz lokalizacji konkrecji. Przedstawiono przegląd najważniejszych grup mikro-, mejo-, makro- i megabentosowych związanych z konkrecjami. Scharakteryzowano różnorodność biologiczną oraz unikatowość fauny w porównaniu z innymi częściami oceanów. Zwrócono szczególną uwagę na relacje pomiędzy obecnością konkrecji polimetalicznych a występowaniem unikatowej fauny sesylnej i szczelinowej. Przedstawiono najważniejsze etapy planowanej eksploatacji konkrecji oraz zagrożenia dla środowiska pojawiające się na każdym z nich. Scharakteryzowano najważniejsze zagrożenia środowiskowe na dnie oceanicznym, w toni oceanicznej oraz na powierzchni oceanów i na wybrzeżach. Zaprezentowano podejmowane obecnie działania na rzecz ochrony tych środowisk, w kontekście czego zwrócono szczególną uwagę na obszary ochronne (APEIs) oraz podkreślono potrzebę prowadzenia regularnych badań biomonitoringowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2020-08-10

Numer

Dział

Artykuły