Nowoczesne techniki wykorzystywane do badań eksperymentalnych zaburzonej plastyczności neuronalnej w depresji

Autor

  • Ewa Bączyńska Pracownia Biofizyki Komórki Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  • Adam Krzystyniak Pracownia Biofizyki Komórki Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  • Monika Zaręba-Kozioł Pracownia Biofizyki Komórki Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  • Izabela Figiel Pracownia Biofizyki Komórki Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  • Jakub Włodarczyk Pracownia Biofizyki Komórki Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  • Tomasz Wójtowicz Pracownia Biofizyki Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Neneckiego Polskiej Akademii Nauk

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2637

Abstrakt

Depresja należy obecnie do najczęstszych chorób psychicznych na świecie, lecz dostępność jej skutecznych terapii jest ograniczona. Brak pełnego zrozumienia mechanizmów molekularnych i komórkowych leżących u podstaw tej choroby utrudnia opracowanie nowych i efektywnych metod leczenia. Zdolność adaptacji ośrodkowego układu nerwowego przejawia się plastycznością neuronalną, którą polega m.in. na reorganizacji połączeń synaptycznych przez zmiany ich budowy czy wydajności przekazywanej przez nie informacji. Bodźce awersyjne takie jak stres czy ból, pojawiające się chronicznie, mogą wywoływać depresję, która na poziomie komórkowym objawia się zaburzeniem plastyczności neuronalnej. W niniejszym artykule prezentujemy wybrane techniki eksperymentalne stosowane współcześnie w badaniach patomechanizmu depresji, takie jak: obrazowanie struktury neuronów, pomiary ich aktywności elektrycznej oraz metody proteomiczne. Ponadto omówione zostały również modele zwierzęce, w których próbuje się odzwierciedlić wybrane aspekty objawów depresji, obserwowanych u ludzi. Wydaje się, że łączenie różnych technik badawczych z modelami zwierzęcymi pozwoli nam w najbliższych latach na głębsze poznanie patomechanizmu depresji oraz opracowanie nowych, skutecznych terapii.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2020-04-11

Numer

Dział

Artykuły