Genomika obrazowa: nowy trend w badaniach nad chorobą Alzheimera

Autor

  • Patrycja Dzianok Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2636

Abstrakt

Globalne starzenie się ludności sprawia, że choroby wieku podeszłego stają się coraz większym ciężarem dla społeczeństwa. Poszukiwanie nowych technik diagnostycznych oraz sposobów terapii jest zadaniem priorytetowym w polityce ochrony zdrowia.  Nowoczesne, prowadzone na dużą skalę badania całego genomu (ang. genome-wide assosication studies, GWAS) pozwoliły na zidentyfikowanie ponad 20 genów ryzyka związanych z chorobą Alzheimera (AD) o późnym początku. Kolejnym ważnym krokiem jest powiązanie odkrytych czynników genetycznych z funkcją, którą odgrywają w patologii i rozwoju choroby Alzheimera. Genomika obrazowa to nowopowstała dziedzina nauki zajmującą się integracją badań z zakresu genetyki i genomiki oraz badań neuroobrazowych, która już przyniosła ciekawe rezultaty. Wykazano między innymi zależności pomiędzy niektórymi genami ryzyka AD a grubością kory mózgu i aktywnością m.in. kory obręczy, hipokampa, obszarów skroniowych i czołowych, zarówno u osób chorych, jak i całkowicie zdrowych. Dalsze postępy w tej dziedzinie mogą przyczynić się do opracowania nowych, wczesnych biomarkerów choroby Alzheimera.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

11-04-2020