Struktura użytkowania terenu zlewni w obszarze miejskim i wiejskim, a utrzymanie dobrego stanu cieków wód powierzchniowych

Autor

  • Wiktor Halecki Unwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Tomasz Stachura

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2571

Abstrakt

Jakość wody powierzchniowej zależy od rodzaju sposobu zagospodarowania gleb oraz warunków meteorologicznych, które zmieniają procesy glebowe. Niestety nie da się odseparować poszczególnych części i jednoznacznie określić, które z nich wykazują niekorzystny wpływ na jakość wody. Przykładowo, badania dotyczące wymywania składników pokarmowych z gleb do wód gruntowych, wymagają wizyt terenowych podczas pracy monitorującej zarządzanie gospodarką wodną. Ponadto, trudno jest ocenić ich bezpośrednie oddziaływanie na jakość wód powierzchniowych. Dlatego istnieje wiele zagrożeń w zarządzaniu zasobami wodnymi odnośnie ludzkiego zdrowia. W krajach Unii Europejskiej, pierwszorzędnie ocenia się walory ekologiczne w zlewni, a następnie fizykochemiczne w cieku i  hydromorfologiczne cechy koryta, które stanowią elementy wspierające. W ocenie stanu sanitarności, najczęściej ukazuje sie wpływ antropopresji. Ze względu na to, ze dostępność wody i jej jakość ma kluczowe znaczenie w długoterminowej polityce środowiskowej i prawidłowym rozwoju społeczeństw, należy nadal drążyć i poszerzać badania w tym temacie.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2020-08-10

Numer

Dział

Artykuły