ŻYCIE I ŚMIERĆ PÓŹNOJURAJSKICH SKRZYPŁOCZY (XIPHOSURA) Z OWADOWA-BRZEZINEK W ŚWIETLE INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ PALEOŚRODOWISKOWYCH

Autor

  • Błażej Błażejowski Instytut Paleobiologii PAN, Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
  • Piotr Gieszcz 2Stowarzyszenie Klimatologów Polskich Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa 3Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa
  • Daniel Tyborowski Muzeum Ziemi PAN Aleja Na Skarpie 20/26, 27, 00-488 Warszawa
  • Robert Siuda Nordkalk Sp. z o.o. Zakład w Sławnie 26-332 Sławno
  • Jerzy Kwiatek Nordkalk Sp. z o.o. Zakład w Miedziance 26-065 Piekoszów

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2565

Abstrakt

Skrzypłocze (Xiphosura) są jednymi z najdziwniejszych istot w królestwie zwierząt. Grupa ta, współcześnie obejmująca cztery reliktowe gatunki, przetrwała właściwie niezmieniona od ordowiku (480 milionów lat), i była świadkiem masowych wymierań, stąd powszechnie używana jest jako przykład ?żywych skamieniałości? lub ?stabilomorfów?. Niniejsza praca poświęcona jest opisowi nowych i doskonale zachowanych skamieniałości skrzypłoczy z górnej jury (tyton) kamieniołomu Owadów-Brzezinki, który jest jednym z najważniejszych stanowisk paleontologicznych opisanych w ostatnim czasie w Polsce. Kamieniołom ten znany jest z wyjątkowo dobrze zachowanych skamieniałości organizmów morskich i lądowych. Odkrycie licznych okazów młodocianych skrzypłoczy w kamieniołomie Owadów-Brzezinki stanowi istotny wkład w badania nad paleobiologią tych stawonogów oraz paleoekologią ich środowiska życia. Praca ta podsumowuje ostatnie badania nad tymi unikatowymi skamieniałościami i tym, jaki wkład badania te wnoszą w lepsze poznanie tej grupy zwierząt. Szczegółowe oględziny doskonale zachowanych egzoszkieletów tych skrzypłoczy, a także analiza osadu, w którym je znaleziono, pozwoliły na stworzenie scenariusza paleośrodowiskowego, według którego najbardziej prawdopodobną przyczyną epizodu masowej śmiertelności skrzypłoczy była infekcja glonowa.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

08-02-2020

Numer

Dział

Artykuły