Prostaglandyna E2 jako cząsteczka komunikacji pomiędzy układem nerwowym i odpornościowym

Autor

  • Paweł Napora Katedra Neurobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
  • Anna Kobrzycka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki Pomorska 141/143, 90-236 Łódź
  • Marek Wieczorek Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki Pomorska 141/143, 90-236 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2559

Abstrakt

Wymiana informacji pomiędzy wzbudzonym układem odpornościowym a ośrodkowym układem nerwowym (OUN) zapewnia utrzymanie stanu homeostazy organizmu. Jedną z głównych dróg odpowiedzialnych za wspomnianą komunikację jest droga humoralna. Reprezentują ją związki uwalniane przez komórki odpornościowe oraz uszkodzone tkanki. Cząsteczkami istotnie zaangażowanymi we wspomniany proces komunikacji są prostaglandyny, szczególnie prostaglandyna E2 (PGE2), powstająca w wyniku aktywności cyklooksygenaz. Posiada szereg właściwości umożliwiających penetrację barier organizmu, w tym bariery krew-mózg, co więcej w OUN potwierdzono obecność specyficznych dla niej receptorów. Za ich pośrednictwem, PGE2 moduluje aktywność układów neurotransmisyjnych w OUN, co w konsekwencji indukuje złożone mechanizmy odpornościowe organizmu. Ostatecznie dochodzi do skutecznej neutralizacji infekcji przy jednoczesnym hamowaniu aktywności nadmiernie wzbudzonego układu odpornościowego. Efekty wywoływane przez PGE2 ulegają osłabieniu lub całkowitemu zniesieniu poprzez zastosowanie określonych inhibitorów cyklooksygenaz. Niniejsza praca stanowi podsumowanie obecnych wiadomości dotyczących procesów wymiany informacji pomiędzy wzbudzonym układem odpornościowym a OUN za pośrednictwem PGE2.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2020-08-10

Numer

Dział

Artykuły