O ŻYCIU I DZIEŁACH AUSTRIACKIEGO ETOLOGA PROF. IRENÄUSA EIBLA-EIBESFELDTA (15 CZERWCA 1928 – 2 CZERWCA 2018)

  • Eugeniusz Kośmicki Katedra Nauk Społecznych i Pedagogiki Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Abstrakt

Zmarły w dniu 2 czerwca 2018 r. prof. Irenäus Eibl-Eibesfeldt należy do najwybitniejszych współczesnych biologów zajmujących się problematyką zachowań zwierząt i ludzi. Był twórcą etologii człowieka. Rozwinął program długookresowych badań ludów pierwotnych: Yanomami, Eipo, Buszmenów, Himba, Trobriandczyków Balijczyków. Jego dorobek obejmuje 19 książek i około 500 artykułów naukowych, w których stwierdził m.in., że ludzie posiadają przystosowanie filogenetyczne w zakresie postrzegania, przetwarzania informacji, sposobu myślenia i ludzkiego zachowania.
Eibl-Eibesfeldt był też autorem publikacji o charakterze filozoficzno-społecznym, w których podejmował podstawowe problemy dotyczące społeczeństwa, gospodarki i ochrony środowiska.

Opublikowane
2019-04-16
Dział
Artykuły