Witamina D u osób starszych - funkcje, ryzyko niedoboru i wiedza seniorów

Autor

  • Dominika Granda Katedra Żywienia Człowieka Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Anna Żyfka-Zagrodzińska Katedra Żywienia Człowieka Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Paulina Renc-Smolewska Katedra Żywienia Człowieka Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Maria Szmidt Katedra Żywienia Człowieka Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Elżbieta Wierzbicka Katedra Żywienia Człowieka Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Anna Brzozowska Katedra Żywienia Człowieka Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2534

Abstrakt

Witamina D pełni liczne funkcje w organizmie - o wielu z nich wiadomo od dawna, jednak stanowi ona obecnie przedmiot intensywnych badań naukowych, w związku z czym wciąż poznajemy jej nowe role. Osoby starsze to grupa szczególnie narażona na ryzyko niedoborów tej witaminy, głównie ze względu na fakt, że wraz z wiekiem obniża się wydajność syntezy skórnej. W artykule przedstawiono funkcje witaminy D w organizmie  z uwzględnieniem jej roli dla seniorów i na tym tle przeanalizowano dane o wiedzy osób starszych dotyczącej tej witaminy. W badaniu wzięło udział 230 osób w wieku 60-90 lat, spośród których większość stanowiły kobiety (73%). Stwierdzono, że wiedza osób starszych na temat źródeł, funkcji oraz ryzyka niedoborów jest niewystarczająca: 64% badanych osób charakteryzowało się niskim poziomem wiedzy, a jedynie 8% miało wysoki poziom wiedzy. Należy więc prowadzić edukację żywieniową w grupie osób starszych dotyczącą znaczenia i zapotrzebowania na witaminę D.

Słowa kluczowe - witamina D, osoby starsze, wiedza żywieniowa

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2019-07-08