ZAGROŻENIA I OCHRONA CENNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W POLSCE NA PRZYKŁADZIE MURAW KSEROTERMICZNYCH

Autor

  • Robert Hanczaruk Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wojciech Bąba Zakład Badań i Rozwoju Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych Kossutha 6, 40-844 Katowice

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2519

Abstrakt

Murawy kserotermiczne to jedno z najbardziej zagrożonych siedlisk przyrodniczych w Europie, objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000. Zmiany w sposobie użytkowania gruntów (zalesianie, zabudowa), zaniechanie ekstensywnego użytkowania, sukcesja wtórna i brak aktywnej ochrony siedlisk (wypasanie, wykaszanie) przyczyniły się do utraty wielu cennych płatów roślinności kserotermicznej. Odtwarzanie najsilniej zdegenerowanych muraw kserotermicznych obejmuje eliminację ekspansywnych i inwazyjnych gatunków roślin zielnych, krzewów i drzew, reintrodukcje taksonów murawowych oraz transplantację dobrze zachowanych fragmentów muraw. W przypadku siedlisk dobrze zachowanych ważne jest stałe usuwanie nadmiaru gromadzącej się biomasy. Istotne znaczenie dla zachowania muraw kserotermicznych mają mechanizmy finansowe, wspierające tradycyjne pasterskie formy użytkowania rolniczego z udziałem społeczności lokalnych oraz działania ukierunkowane na podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej turystów.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

08-02-2020

Numer

Dział

Artykuły