NOWOCZESNE TECHNIKI MIKROSKOPOWE W BADANIACH NAD TRÓJWYMIAROWĄ STRUKTURĄ CHROMATYNY*

Autor

  • Paweł Trzaskoma Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Pasteura 3, 02-093 Warszaw
  • Adriana Magalska Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Pasteura 3, 02-093 Warszaw

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2508

Abstrakt

Jednym z fundamentalnych pytań w dziedzinie biologii jest to, w jaki sposób dwumetrowa nić DNA upakowana jest w jądrze o średnicy około 10 ?m. Odpowiedzi na to pytanie udzielić może mikroskopia XXI w. Choć pierwsze mikroskopy powstały już w XVI w., to dopiero od kilkunastu lat (dzięki obejściu bariery dyfrakcyjnej ograniczającej rozdzielczość) możemy mówić o mikroskopii superrozdzielczej. Z każdym rokiem zaawansowane techniki mikroskopowe, wraz z rozwojem metod biochemicznych oraz obliczeniowych, przybliżają nas do odpowiedzi na to pytanie. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie Czytelnikowi wstępu do badań nad organizacją chromatyny oraz przegląd technik mikroskopowych stosowanych w tych badaniach, z uwzględnieniem ich zalet oraz ograniczeń. Przy każdej z metod przedstawiono przykłady prac i odkryć uzyskanych dzięki nim. Ponieważ mikroskopia rozwija się bardzo dynamicznie w przeciągu ostatnich kilkunastu lat, opisane zostały w większości przypadków prace najnowsze. Przykłady te pozwalają Czytelnikowi zorientować się w postępie w badaniach nad organizacją chromatyny, a także (w połączeniu z opisem samych technik) w wybraniu odpowiednich metod obrazowania na etapie planowania własnych badań.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

16-04-2019

Numer

Dział

Artykuły