WPŁYW PROGESTERONU NA PRZEJAWIANIE PROZDROWOTNYCH ZACHOWAŃ KOBIET ? HIPOTEZA PROFILAKTYKI WYRÓWNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

Autor

  • Karolina Miłkowska Zakład Zdrowia i Środowiska Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2497

Abstrakt

Progesteron jest żeńskim hormonem płciowym odgrywającym kluczową rolę w procesie immunomodulacji reprodukcyjnej ? stymulacji systemu immunologicznego organizmu kobiety polegającej na obniżeniu zapalnych reakcji immunologicznych. Fizjologiczna wrażliwość immunologiczna może być rekompensowana przez rozpoznanie sygnałów potencjalnego zagrożenia oraz unikanie lub niwelowanie rozpoznanych zagrożeń, dzięki zachowaniom profilaktycznym. Według hipotezy profilaktyki wyrównawczo-behawioralnej zamiast ciągłego przejawiania zachowań prewencyjnych, kobiety powinny przejawiać wzmożone zachowania profilaktycznie jedynie w okresach zwiększonej podatności na zakażenia. Stąd też przewiduje się, że progesteron jest hormonem, który z jednej strony osłabia mechanizmy obronne organizmu, z drugiej natomiast generuje zachowania zmniejszające ryzyko zakażenia. Poniższy artykuł stanowi podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat hipotezy profilaktyki wyrównawczo-behawioralnej. Mimo istotnych statystycznie wyników wielu badań, wnioski nie są jednoznaczne. W przyszłości badania analizujące wpływ hormonów na uczucie wstrętu oraz behawior kobiet powinny wziąć pod uwagę metodologiczne ograniczenia wcześniejszych analiz.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

16-04-2019

Numer

Dział

Artykuły