miRNA NARZĘDZIEM DO OPTYMALIZACJI PLONOWANIA ROŚLIN UPRAWNYCH

Autor

  • Milena Kulasek Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Mikołaja Kopernika Lwowska 1, 87-100 Toruń
  • Jacek Kęsy Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Mikołaja Kopernika Lwowska 1, 87-100 Toruń
  • Paulina Glazińska Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Mikołaja Kopernika Lwowska 1, 87-100 Toruń

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2494

Abstrakt

Rosnące światowe zapotrzebowanie na żywność wymaga wypracowania nowych strategii udoskonalania roślin celem zwiększenia ilości i jakości plonu. Obiecujące możliwości rozwiązania tego problemu oparte są na wykorzystaniu wciąż poszerzającej się wiedzy na temat miRNA, klasy endogennych małych cząsteczek RNA, negatywnie regulujących ekspresję genów na poziomie transkrypcyjnym i potranskrypcyjnym. Opracowywane technologie bazują na zmianie metodami inżynierii genetycznej ekspresji miRNA, zastosowaniu sztucznego miRNA (amiRNA) lub modyfikacji ich genów docelowych, polegającej na pozbawieniu ich wrażliwości na miRNA. Wśród wielu procesów fizjologicznych, poprzez które można wpływać na plonowanie roślin, na szczególną uwagę zasługują: regulacja czasu wejścia w fazę dojrzałą i generatywną, kształtowanie architektury rośliny (krzewienie), dojrzewanie owoców, indukcja partenokarpii, reakcje na stresy biotyczne oraz abiotyczne.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

16-04-2019

Numer

Dział

Artykuły