POWIĄZANIA POMIĘDZY GRZYBAMI PODZIEMNYMI A MAŁYMI SSAKAMI

Autor

  • Patryk Komur Instytut Botaniki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Gronostajowa 3, 30-387 Kraków
  • Piotr Mleczko Instytut Botaniki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Gronostajowa 3, 30-387 Kraków

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2492

Abstrakt

Grzyby podziemne charakteryzuje proces tworzenia i dojrzewania zarodników przebiegający w obrębie gasteroidalnych (zamkniętych) owocników pod powierzchnią ziemi. Cecha ta powstała niezależnie u przedstawicieli gromad Ascomycota, Basidiomycota i Mucoromycota. Zarodniki grzybów podziemnych rozprzestrzeniane są przez organizmy wektorowe, np. gryzonie. Owocniki stanowią często dla zwierząt ważne uzupełnienie diety lub jej główny element, dostarczając zwierzętom substancje takie jak woda, białka, tłuszcze, witaminy czy związki o charakterze prozdrowotnym. Grzyby podziemne w większości tworzą związki ektomikoryzowe, głównie z drzewami. Ich relacje ze zwierzętami mają więc wpływ na rozpropagowanie inokulum mikoryzowego tych grzybów nie tylko w środowisku leśnym ale również na terenach bezleśnych. W zależności te włączone są również drapieżniki, które, żywiąc się mykofagicznymi ssakami, biorą udział w dalekim transporcie zarodników. Istnienie ścisłych relacji pomiędzy grzybami podziemnymi a konsumującymi je gryzoniami a także drapieżnikami oraz drzewami ektomikoryzowymi, tworzy sieć zależności ekologicznych pomiędzy ewolucyjnie odległymi od siebie organizmami.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

16-04-2019

Numer

Dział

Artykuły