PRZEGLĄD „NOWYCH” GATUNKÓW PŁAZÓW I GADÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POLSCE

  • Krzysztof Kolenda Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Uniwersytet Wrocławski Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
  • Tomasz Skawiński Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Uniwersytet Wrocławski Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
  • Mikołaj Kaczmarski Zakład Zoologii Instytut Zoologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań

Abstrakt

W ostatnich latach doszło do aktualizacji wiedzy o gatunkach płazów i gadów występujących na terenie Polski. Okazało się, że dla części z nich brak jest w pełni jednoznacznych danych dotyczących ich rozmieszczenia, pochodzenia czy także statusu taksonomicznego. W niniejszej pracy podsumowujemy obecny stan wiedzy na temat „nowych” gatunków oraz przedstawiamy propozycję zmian na liście gatunków chronionych. Rzekotka wschodnia i padalec kolchidzki są gatunkami rodzimymi i powinny zostać objęte odpowiednio ochroną ścisłą i częściową. Do czasu zaktualizowania stosownego Rozporządzenia sugerujemy wprowadzenie tych gatunków na wojewódzkie listy gatunków chronionych. Status dalszych czterech (żaby bałkańskiej, ropuchy B. variabilis, murówki zwyczajnej oraz zaskrońca rybołowa) jest niepewny i wymaga dalszych badań. Do czasu wyjaśnienia statusu zaskrońca rybołowa powinien on zostać usunięty z listy gatunków chronionych.

Opublikowane
2019-04-16
Dział
Artykuły