Właściwości oleju palmowego i wpływ plantacji olejowca gwinejskiego (Elaeis guineensis Jacq.) na środowisko

Autor

  • Andrzej Węgiel
  • Paulina Nowaczyk
  • Angelika Śmidowicz
  • Blanka Wiatrowska

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2018_2453

Abstrakt

W ostatnich dziesięcioleciach obserwowany jest znaczący wzrost produkcji oleju palmowego, szeroko wykorzystywanego w wielu gałęziach przemysłu, w tym: spożywczym, kosmetycznym i energetycznym. Surowiec ten pozyskiwany jest z owoców olejowca gwinejskiego (Elaeis guineensis Jacq.), którego plantacje zakładane są głównie
na obszarach tropikalnych Azji Południowo-Wschodniej. W kolejnych latach prognozowany jest dalszy wzrost zapotrzebowania na olej palmowy. Tymczasem niejasny pozostaje wpływ plantacji olejowca gwinejskiego na środowisko naturalne, w tym m.in. na wylesianie obszarów tropikalnych i różnorodność biologiczną oraz spożywania oleju palmowego na zdrowie człowieka. W pracy podjęto zatem próbę kompleksowego omówienia wymienionych problemów. Ostateczna ocena oddziaływania produkcji olejowca gwinejskiego jest złożona, gdyż musi uwzględniać, nie tylko aspekty środowiskowe, ale i kwestie etyczne (jak globalny wzrost zapotrzebowania na żywność, czy zapewnienie źródeł utrzymania lokalnej społeczności). Natomiast rozpatrując wpływ spożywania oleju palmowego na zdrowie człowieka, należy wziąć uwagę, m.in. różnice w składzie i wartości odżywczej surowego, rafinowanego i poddanego procesom modyfikacji oleju palmowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

25-10-2018

Numer

Dział

Artykuły