Neuropeptydomika systemu neuroendokrynowego owadów

  • Patryk Nowicki,
  • Monika Szymczak
  • Grzegorz Rosiński,
  • Paweł Marciniak

Abstrakt

Zasadniczą rolę w regulacji procesów fizjologicznych oraz utrzymaniu homeostazy u zdecydowanej większości organizmów zwierzęcych odgrywa układ neuroendokrynowy. Jak dotąd bardzo dobrze poznano funkcje neurohormonalnych mediatorów regulujących procesy życiowe człowieka. W ostatniej dekadzie uwaga badaczy skupia się na identyfikacji i ocenie funkcji neuropeptydów owadzich oraz kodujących je genów. W niniejszej pracy
scharakteryzowano budowę i funkcje układu neuroendokrynowego owadów, przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący trudności i strategii badań neuropeptydomu tych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem spektrometrii mas, a także obowiązującej obecnie zasady klasyfikacji neuropeptydów. Ponadto opracowano wykaz gatunków owadów o znanym neuropeptydomie, określono funkcjonalne podobieństwa pomiędzy neuropeptydami owadów i ich homologami występującymi u kręgowców oraz zaprezentowano potencjalne możliwości aplikacyjne badań prowadzonych w zakresie neuropeptydomiki. Dostępne dane literaturowe wskazują, że neuropeptydy zidentyfikowane dotychczas u modelowych gatunków owadów, takich jak Drosophila melanogaster mogą posłużyć w przyszłości do projektowania nowych farmaceutyków oraz środków ograniczających liczebność owadów szkodliwych z medycznego i gospodarczego punktu widzenia.

Opublikowane
2018-10-25
Dział
Artykuły