Maria Hempel – botanik i etnobotanik. Portret odkurzony

  • Bożena Czarnecka

Abstrakt

Maria Hempel (1834–1904), urodzona i
wychowana w Chełmskiem, wywodziła się z
rodziny o bogatych tradycjach wojskowych i
patriotycznych. Sama też była zaangażowana
w walkę niepodległościową w okresie powstania
styczniowego. Znalazła się w gronie
najważniejszych w Lubelskiem kobiet-kurierek
powstańczych i niezwykle ofiarnych samarytanek.
Po utracie rodzinnego majątku, do końca życia tułała się po innych dworach.
Mimo przeciwności losu i braku stosownego
wykształcenia, położyła niemałe zasługi
w dziedzinie botaniki i etnobotaniki.
Udokumentowała stanowiska wielu cennych
gatunków roślin, często już historycznych,
na wschodzie Lubelszczyzny i lewym brzegu
Wisły. Materiały etnobotaniczne zgromadzone
przez nią w powiatach chełmskim i janowskim
dostarczają wiedzy na temat wykorzystania
dziko rosnących roślin naczyniowych
i grzybów do celów spożywczych, leczniczych,
gospodarskich, obrzędowych i magicznych
na wsi polskiej drugiej połowy XIX w.

Opublikowane
2018-10-24
Dział
Artykuły