POINSEMINACYJNE LOSY PLEMNIKÓW. RÓŻNE ASPEKTY MAGAZYNOWANIA PLEMNIKÓW U SAMIC W WARUNKACH NATURALNYCH I SZTUCZNYCH

  • Anna Dymek
  • Anna Pecio

Abstrakt

Pojawienie się inseminacji w ewolucji kręgowców pozytywnie wpłynęło na sukces rozrodczy zwierząt, gdyż zwiększyło prawdopodobieństwo fuzji gamet męskich i żeńskich, a tym samym możliwość zapłodnienia. Przetrzymywanie plemników w układzie rozrodczym samic umożliwiło wydłużenie żywotności i zdolności do zapłodnienia plemników poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków otaczającego środowiska. W tym celu u samic wielu gatunków kręgowców zostały wykształcone struktury wyspecjalizowane do przechowywania plemników. Okres magazynowania plemników jest bardzo zróżnicowany wśród kręgowców, ale znacznie dłużej są one przechowywane u gatunków zmiennocieplnych niż stałocieplnych.

Opublikowane
2019-01-14
Dział
Artykuły