Molekularny mechanizm endoreduplikacji u roślin wyższych

Autor

  • Monika Rewers Zakład Biologii Molekularnej i Cytometrii, Katedra Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Polska

Słowa kluczowe:

CDK, cykliny, endocykl, endopoliploidalność, polisomatyczność

Abstrakt

Proces endoreduplikacji stanowi alternatywną formę cyklu komórkowego, podczas której następuje amplifikacja jądrowego DNA, po której nie zachodzi jednak mitoza i podział komórki. Mechanizm molekularny tego procesu w dużej mierze opiera się na białkach uczestniczących w typowym cyklu komórkowym i polega na zablokowaniu mitozy wraz z ponownym zainicjowaniem replikacji DNA. W endoreduplikacji ważną rolę odgrywają kinazy zależne od cyklin oraz ich białka regulatorowe - cykliny. Podczas tego procesu aktywność tych białek jest regulowana na poziomie transkrypcyjnym i potranslacyjnym. Zmiana aktywności kinaz zależnych od cyklin może wynikać ze zmniejszenia dostępności cyklin w wyniku zablokowania ich transkrypcji oraz ze zmian statusu fosforylacji kinaz zależnych od cyklin. Może być również negatywnie regulowana poprzez fosforylację podjednostki kinazy zależnej od cyklin przez kinazę WEE1 oraz poprzez interakcję z inhibitorami kinaz zależnych od cyklin. Regulacja na poziomie potranslacyjnym polega natomiast na ukierunkowanej destrukcji cyklin przez kompleks promujący anafazę/cyklosom. Szczegółowe omówienie mechanizmów molekularnych tego procesu zostało przedstawione w poniższym artykule.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2017-12-31

Numer

Dział

Artykuły