Ewersja kresomózgowia - ewolucyjna specyfika mózgu ryb promieniopłetwych (Actinopterygii)

Autor

  • Joanna Halicka Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 10, 50-367, Wrocław, Polska

Słowa kluczowe:

ewersja, kresomózgowie, promieniopłetwe

Abstrakt

Ryby promieniopłetwe (Actinopterygii) stanowią największą grupę żyjących kręgowców, liczącą obecnie około 30 tysięcy gatunków. W obrębie tej grupy taksonomicznej panuje olbrzymie zróżnicowanie pod względem anatomicznym, behawioralnym, a także ekologicznym.
W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania badaczy budową morfogentyczną kresomózgowia ryb promieniopłetwych, do których należy Danio rerio, organizm modelowy coraz częściej wykorzystywany do badań nad wczesną fazą rozwoju mózgu. Niniejsza praca jest próbą opisania zjawiska ewersji. Zjawisko to wymaga dalszych prac nad wyjaśnieniem przyczyn oraz poznaniem mechanizmów molekularnych, a także skutków behawioralnych istnienia tego procesu.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2017-12-31

Numer

Dział

Artykuły