"Nowe" i "stare" antybiotyki - mechanizmy działania i strategie poszukiwania leków przeciwbakteryjnych

Autor

  • Aleksandra Kozińska Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Narodowy Instytut Leków, Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, Polska
  • Izabela Sitkiewicz Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Narodowy Instytut Leków, Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, Polska

Słowa kluczowe:

mechanizm działania antybiotyków, nowe antybiotyki, oporność na antybiotyki, strategie poszukiwania antybiotyków, wielooporne bakterie

Abstrakt

Narastająca oporność bakterii na dostępne obecnie antybiotyki stanowi niezmiernie duży problem w terapii zakażeń. Na świecie zanotowano pojawienie się bakterii niosących wiele genów warunkujących oporność, efektem tego może być niewrażliwość na wszystkie dostępne klasy antybiotyków, jak to miało ostatnio miejsce w przypadku bakterii opornych na kolistynę. Kolistyna to lek ostatniej szansy w przypadku leczenia infekcji wywołanych bakteriami opornymi na antybiotyki ?-laktamowe. Współcześnie dostępne klasy antybiotyków mają różne cele, takie jak osłony komórkowe, i procesy w komórce takie jak hamowanie syntezy białek, transkrypcja, replikacja, czy zaburzenia szlaków syntezy niektórych metabolitów w komórkach bakterii. Ciągle jednak trwa swojego rodzaju "wyścig zbrojeń" i poszukiwania nowych sposobów walki z opornymi mikroorganizmami. Stosowane są nowe strategie lepszego wykorzystania stosowanych już antybiotyków np. przez poszukiwanie synergistycznych oddziaływań pomiędzy lekami lub stosowanie różnego rodzaju dodatków zwiększających ich skuteczność, poszukiwanie nowych substancji i nowych celów komórkowych oraz strategie zmniejszania zjadliwości bakterii podczas infekcji.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

31-12-2017