Nowe strategie walki z chorobami zakaźnymi - leki skierowane przeciwko czynnikom wirulencji

Autor

  • Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, Polska
  • Magdalena Grzeszczuk Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, Polska
  • Patrycja Kobierecka Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, Polska

Słowa kluczowe:

antybiotyki, bakterie, choroby zakaźne, leki blokujące procesy wirulencji

Abstrakt

Stale rosnąca liczba szczepów bakterii patogennych opornych na stosowane w terapiach ludzi antybiotyki stanowi zagrożenie dla ludzkości. Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób tylko w Europie odnotowywanych jest rocznie około 25.000 zgonów z powodu chorób będącymi konsekwencją infekcji powodowanych przez mikroorganizmy oporne na antybiotyki. Pomiędzy rokiem 1930 a 1962 zidentyfikowano i wprowadzono do terapii ponad 20 klas antybiotyków. Od tego czasu zarejestrowano tylko dwie nowe klasy antybiotyków. Skuteczna walka z chorobami zakaźnymi wymaga opracowania i wprowadzenia na rynek nowych klas leków o odmiennych od antybiotyków mechanizmach działania. Praca przeglądowa prezentuje najnowsze osiągnięcia dotyczące identyfikacji nowej klasy leków antybakteryjnych, tzw. leków blokujących procesy wirulencji. Omówione są zarówno leki blokujące konkretne czynniki wirulencji, jak i te, których celem działania są globalne procesy zachodzące w komórkach, istotne także dla procesów patogenezy.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

31-12-2017