Antybiotykooporność w środowisku naturalnym - przyczyny i konsekwencje.

Autor

  • Magdalena Popowska Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, Polska

Słowa kluczowe:

antybiotykooporność, geny oporności, horyzontalny transfer genów, presja selekcyjna, środowisko naturalne

Abstrakt

Oporność bakterii na antybiotyki to narastający problem ostatnich lat. W literaturze pojawiają się liczne doniesienia o szczepach wielolekoopornych izolowanych od pacjentów. Światowa organizacja zdrowia jak i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób szacują, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe powoduje co roku 25 tys. zgonów, a związane z tym koszty - z tytułu opieki zdrowotnej i strat wynikających ze spadku wydajności - wynoszą ponad 1,5 mld euro. Antybiotykooporność dotyczy nie tylko medycyny, ale również weterynarii, rolnictwa, żywności i szeroko rozumianego środowiska. Bardzo często te same gatunki bakterii, a co ważniejsze, te same geny warunkujące oporność na antybiotyki występują w wymienionych środowiskach. Liczne badania wskazują, że miejscem ,zapalnym' dla rozprzestrzeniania się antybiotykooporności poza środowiskiem klinicznym są oczyszczalnie ścieków. To tam mieszają się ścieki komunalne, szpitalne, przemysłowe, pochodzące z zakładów farmaceutycznych czy z rzeźni. Razem ze ściekami do oczyszczalni ścieków dostają się bakterie oporne na antybiotyki, w tym patogeny, jak również antybiotyki, które stanową presję selekcyjną.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

31-12-2017