Kultury ochronne i ich zastosowanie w ograniczeniu rozwoju pałeczek listeria monocytogenes w surowcach i produktach mięsnych

Autor

  • Anna Zadernowska Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Cieszyński 1, 10-719 Olsztyn, Polska
  • Wioleta Chajęcka-Wierzchowska Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Cieszyński 1, 10-719 Olsztyn, Polska
  • Lucyna Kłębukowska Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Cieszyński 1, 10-719 Olsztyn, Polska
  • Urszula Zarzecka Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Cieszyński 1, 10-719 Olsztyn, Polska
  • Łucja Łaniewska-Trokenheim Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Cieszyński 1, 10-719 Olsztyn, Polska

Słowa kluczowe:

bakterie fermentacji mlekowej, kultury ochronne, Listeria monocytogenes, mięso

Abstrakt

Liczne badania dowodzą, że mięso i produkty mięsne są źródłem chorobotwórczych bakterii Listeria monocytogenes. Potrzebne są różne strategie do zabezpieczenia produktu finalnego, aby zapobiec zakażeniu konsumentów. W pracy scharakteryzowano pałeczki Listeria monocytogenes oraz kultury ochronne stosowane do hamowania ich wzrostu. Zwrócono również uwagę na możliwość praktycznego wykorzystania bakterii mlekowych i wydzielanych przez nie bakteriocyn.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

31-12-2017