Nulla dies sine linea - Andrzej Krzysztof Tarkowski, embriolog, 1933-2016

Autor

  • Jacek Z. Kubiak Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa, Polska
  • Maria A. Ciemerych Zakład Cytologii, Instytut Zoologi, Uniwersytet Warszawski, ul. Miecznikowa 1, Warszawa, Polska
  • Magadalena Żernicka-Goetz University of Cambridge, Downing Street, Cambridge, CB2 3EG, Wielka Brytania
  • Ewa Borsuk Zakład Embriologii, Instytut Zoologi, Uniwersytet Warszawski, ul. Miecznikowa 1, Warszawa, Polska
  • Jacek A. Modliński Zakład Embriologii Eksperymentalnej, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, PAN, Jastrzębiec, Wólka Kosowska, Polska, Polska
  • Marek Maleszewski Zakład Embriologii, Instytut Zoologi, Uniwersytet Warszawski, ul. Miecznikowa 1, Warszawa, Polska

Abstrakt

Andrzej Krzysztof Tarkowski (1933-2016) był profesorem na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, wybitnym polskim embriologiem. Sławę przyniosły mu pionierskie badania rozwoju zarodkowego ssaków, których wyniki stworzyły teoretyczne i praktyczne podstawy rozwoju dwudziestowiecznej biologii rozwoju i medycyny reprodukcyjnej w zakresie klonowania, zapłodnienia in vitro oraz zarodkowych komórek macierzystych. Za odkrycia w zakresie wczesnego rozwoju ssaków w 2002 r. prof. Tarkowski nagrodzony został prestiżową nagrodą Japan Prize, zaś w 2013 r. Nagrodą Fundacji Nauki Polskiej.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

31-12-2017