Udział niskocząsteczkowych regulatorowych RNA (siRNA i miRNA) w regulacji szlaku transdukcji sygnału auksyn

Autor

  • Paulina Glazińska Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
  • Milena Kulasek Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
  • Michał Grzeca Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
  • Waldemar Wojciechowski Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
  • Katarzyna Marciniak Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
  • Emilia Wilmowicz Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
  • Jan Kopcewicz Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska

Słowa kluczowe:

auksyna, miRNA, szlak transdukcji sygnału auksynowego, regulacja ekspresji genów, sRNA, siRNA, ta-siRNA

Abstrakt

Auksyna wpływa na większość procesów wzrostu i rozwoju roślin. Szlak transdukcji sygnału auksyn tworzony jest przez komponenty białkowe, z których kluczowe są: receptory z rodziny TAAR (TIR1 oraz AFB1-3), represory odpowiedzi na auksynę AUX/IAA i czynniki transkrypcyjne AUXIN RESPONSE FACTOR (ARF). Aktywność genów kodujących niektóre elementy tego szlaku jest regulowana przez niskocząsteczkowe regulatorowe RNA, miRNA (micro RNA), i siRNA (short-interfering RNA), endogenne, niekodujące małe RNA (small RNA, sRNA) o długości 20-25 nukleotydów, różniące się sposobem powstawania (prekursorowymi molekułami i szlakami syntezy) oraz funkcją. Sekwencje TIR1 i AFB1-3 zawierają miejsce docelowe dla miR393 i drugorzędowe dla siTAAR. Transkrypt genu IAA28 jest celem dla miR847. Ekspresja genów: ARF10, ARF16 i ARF17 podlega bezpośredniej kontroli przez miR160, ARF6 i ARF8 przez miR167, natomiast ekspresja ARF2-4 podlega regulacji przez miR390 za pośrednictwem ta-siRNA pochodzącego z locus TAS3. sRNA wpływają przede wszystkim na lokalizację tkankową i czasową opisanych elementów szlaku auksynowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

30-12-2017

Numer

Dział

Artykuły