Terapie komórkowe a prekursory neuralne w mózgu dorosłych ssaków*

Autor

  • Artur Czupryn Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polska Akademia Nauk, Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska

Słowa kluczowe:

neurogeneza w dojrzałym mózgu, neuralne komórki macierzyste, progenitory, przeszczepy, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego

Abstrakt

Współczesna medycyna w miarę dobrze radzi sobie z leczeniem wielu chorób nabytych i wrodzonych, jednak skuteczna i trwała naprawa większości zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego wciąż pozostaje poza naszymi możliwościami. Dlatego prowadzi się intensywne badania podstawowe i przedkliniczne, które umożliwiłyby lepsze poznanie przyczyn takich ograniczeń oraz dawały możliwość opracowania nowych terapii zaburzeń neurodegeneracyjnych, udarów, urazowego uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego oraz innych chorób.
Jednym z bardziej obiecujących kierunków są terapie komórkowe z wykorzystaniem własnych, endogennych mechanizmów naprawczych, innym kierunkiem jest zastosowanie nowych, egzogennych komórek.
W pracy przedstawiono ogólne przyczyny trudności naprawy uszkodzeń mózgu, a następnie zjawiska powstawania nowych neuronów w mózgu dorosłych zwierząt i ludzi w sytuacji fizjologicznej oraz w sytuacji uszkodzenia mózgu. Omówiono niektóre przykłady wykorzystania prekursorów w strategiach naprawczych. W ostatniej części pracy przedstawiono wybrane terapie z zastosowaniem przeszczepów innych, mniej typowych prekursorów neuronów i gleju obecnych w mózgu w naprawie uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2017-12-30

Numer

Dział

Artykuły