Potencjał bioterapeutyczny technologii RNAi

Autor

  • Przemysław Sołek Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski, Werynia 502; 36-100 Kolbuszowa, Polska
  • Aleksandra Maziarz Wydział Medyczny, Przyrodnioczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Uniwersytet Rzeszowski, Warzywna 1a; 35-310 Rzeszów, Polska
  • Marek Koziorowski Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski, Werynia 502; 36-100 Kolbuszowa, Polska

Słowa kluczowe:

mechanizm RNAi, siRNA, terapia nowotworowa, wyciszanie genów

Abstrakt

W ciągu ostatnich lat zjawisko interferencji RNA (RNAi) stało się powszechnie wykorzystywane jako eksperymentalne narządzie do analizy genów oraz pełnionych przez nie funkcji. Wraz ze wzrostem wiedzy na temat molekularnych mechanizmów działania endogennego interferującego RNA, małe interferujące RNA (siRNA), mogą pojawić się jako grupa innowacyjnych bioleków stosowanych do leczenia wielu chorób m.in. chorób nowotworowych. Poznanie i zrozumienie szlaków molekularnych istotnych w procesie nowotworzenia stwarza możliwości dla terapii nowotworowej wykorzystującej mechanizm RNAi. Nowe terapie w leczeniu nowotworów są niezbędne, a wykorzystanie małych interferujących RNA może stanowić realną strategię.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

30-12-2017

Numer

Dział

Artykuły