Pozytywne i negatywne aspekty oddziaływania światła na człowieka

Autor

  • Elżbieta Janosik Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec, Polska

Słowa kluczowe:

światło, widzenie, rytm okołodobowy, olśnienie, zanieczyszczenie światłem

Abstrakt

Światło widzialne odgrywa kluczową rolę w życiu człowieka. Bodźce świetlne poprzez narząd wzroku dostarczają człowiekowi ponad 80% informacji dotyczących otaczającego go środowiska. Dzięki zdolności widzenia człowiek może przemieszczać się, pracować, obserwować świat i doznawać wrażeń estetycznych. Obok wrażeń wizualnych, bardzo istotne jest oddziaływanie światła na fizjologię człowieka. Całodobowe zmiany światła słonecznego kształtują doznania psychiczne i rytm funkcji życiowych człowieka. Sposób, w jaki światło determinuje możliwości i reakcje człowieka zależy od ilościowych i jakościowych właściwości oddziaływujących bodźców świetlnych. Dlatego bardzo ważna jest odpowiednia podaż światła, zarówno naturalnego, jak również sztucznego, którym oświetlane są miejsca przebywania człowieka: mieszkania, miejsca pracy, obszary na zewnątrz budynków. Zarówno niedobór, jak i nadmiar bodźców świetlnych może negatywnie wpływać na człowieka. W artykule wskazano negatywne zjawiska jak: niedoświetlenie mieszkań, zbyt długie korzystanie z oświetlenia sztucznego bez kontaktu z oświetleniem naturalnym, olśnienie na stanowiskach pracy, "zanieczyszczenie" światłem miast i mniejszych miejscowości, w kontekście zakłócania odpoczynku i snu mieszkańców.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

30-12-2017