Symfonia świateł - identyfikacja wizualna i reklama w kontekście wnętrz architektonicznych

Autor

  • Joanna Suchowiak Instytut Nauk Technicznych, Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, Polska

Słowa kluczowe:

identyfikacja wizualna, reklama świetlna, szyld, smog świetlny, blask, zanieczyszczenie światłem, LED

Abstrakt

W każdej dyscyplinie artystycznej spojrzenie na przedmiot badań i zajęcie stanowiska jest zróżnicowane odmiennym doświadczaniem budowli i przestrzeni. Szczególnie złożone problemy dotyczą granicy sztuki i architektury, gdzie odbiór jest uwarunkowany poziomem wrażliwości i edukacji oraz bagażem doświadczeń życiowych. Pomimo upływu czasu, który przynosił przemiany w percepcji dzieł architektonicznych, niezmienne pozostają podstawowe zasady kompozycji, postrzegania obrazu, doboru barw i oświetlenia oraz normy jakościowe wykonania realizacji. W opracowaniu przedstawiono świat reklamy i identyfikacji świetlnej. Zwrócono uwagę na coraz większą przypadkowość w doborze producentów reklam, zaburzone proporcje powierzchni identyfikacyjno-reklamowych w stosunku do budowli i pejzażu architektonicznego oraz nadmierną ilości świetlnych reklam w przestrzeni publicznej. Wszystkie elementy muszą stanowić spójną całość, a globalny wizerunek powinien być zbudowany proporcjonalnie do zajmowanej przez firmę przestrzeni, by nie przysłonić dobrem jednostki wartości dóbr kulturowych. W kontekście zabytkowych kamienic wiedeńskich wskazano różne realizacje zależne od świadomości estetycznej i pozycji marki. Żadna z indywidualnych koncepcji teoretycznych nie rozwiązuje do końca problemów miasta, ale może pomóc w ich porządkowaniu i zapobiegać zanieczyszczaniu światłem.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

30-12-2017