oświetlenie miejskie w kontekście zanieczyszczenia światłem

Autor

  • Marek Cyunel Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  • Anna Czaplicka Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  • Jadwiga Stochel-Cyunel JSC DESIGN, Malawskiego 26, 31-471 Kraków, Polska

Słowa kluczowe:

zanieczyszczenie światłem, projektowanie oświetlenia, oświetlenie obiektów

Abstrakt

Metody oświetlenia obszarów zurbanizowanych mają znaczny wpływ na poziom zanieczyszczenia światłem. Natężenie i kierunek oświetlenia poszczególnych elementów struktury miejskiej zależne są od funkcji, formy oraz prestiżu obiektu. Niewłaściwe oświetlenie, niedostosowane do sposobu użytkowania obiektów powoduje znaczne straty w aspekcie zarówno ekonomicznym, społecznym jak i środowiskowym.
Zanieczyszczenie światłem, poprzez zjawiska rozpraszania i odbicia, rozciąga się daleko poza obszary miejskie wywołując zaburzenie dobowych cykli światła i ciemności. Organizmy roślinne i zwierzęce silnie reagują na te bodźce. Poziom oświetlenia otoczenia reguluje ich metabolizm, wzrost i behawior. W efekcie dochodzi do zaburzeń funkcjonowania ekosystemów.
Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na wpływ zanieczyszczenia światłem na organizmy żywe oraz przedstawienie, w jaki sposób należy oświetlać obiekty miejskie, aby minimalizować ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

30-12-2017