Podsumowanie cytotaksonomiczno-geograficznych badań wybranych gatunków z rodzajów Potentilla (Rosaceae), Hieracium i Pilosella (Asteraceae) oraz Aconitum (Ranunculaceae) należących do różnych grup filogenetycznych Magnoliopsida

Autor

  • Tomasz Ilnicki Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kopernika 27, 31-501 Kraków, Polska

Abstrakt

Praca prezentuje podsumowanie badań biosystematycznych wybranych gatunków rodzajów: Potentilla (Rosaceae), Hieracium i Pilosella (Asteraceae) oraz Aconitum (Ranunculaceae), należących do różnych grup filogenetycznych Magnoliopsida. Informacje uzyskane z klasycznych badań cytogenetycznych są zazwyczaj traktowane jedynie jako punkt wyjścia do prowadzenia dalszych analiz w celu poznania struktury molekularnej chromatyny i chromosomów z wykorzystaniem metod biologii molekularnej, takich jak na przykład: fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH), genomowa hybrydyzacja in situ (GISH) czy metoda BAC (ang. bacterial artificial chromosome). Badania prowadzono w celu poznania: (i) zjawisk hybrydyzacji i poliploidyzycji, w połączeniu z agamicznym sposobem rozmnażania gatunków apomiktycznych, (ii) kierunków ewolucji w obrębie gatunku i rodzaju w połączeniu ze zjawiskiem migracji gatunku i kolonizacji przez niego nowych terenów. Zmienność chromosomowa obejmuje różnice w morfologii i liczbie chromosomów, ilości DNA, rozmiarach chromosomów, symetrii kariotypu oraz w rozmieszczeniu i liczbie prążków na chromosomach. Na tej podstawie można prześledzić przebieg ewolucji wśród taksonów, określić ich wzajemne pokrewieństwo oraz dokonać porównań międzyrodzajowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

09-12-2017

Numer

Dział

Artykuły