Lista recenzentów

21-07-2022

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KWARTALNIKIEM KOSMOS W ROKU 2021

 

Wiesław Babik

w.babik@uj.edu.p Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

 

Krzysztof Blażejczyk

krzysztof@blazejczyk.eu Zakład Geoekologii i Klimatologii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 

Wojciech Branicki

wojciech.branicki@uj.edu.pl Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

 

Joanna Całkiewicz

jcalkiewicz@mir.gdynia.pl Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

 

Bogdan Chojnicki

bogdan.chojnicki@gmail.com Katedra Meteorologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Roland Dobosz

dobosz@muzeum.bytom.pl Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

 

Ewa Joanna Godzińska

e.godzinska@nencki.edu.pl Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 

Maja Graniszewska

mgraniszewska@biol.uw.edu.pl Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Zielnik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Dariusz Iwan

darek@miiz.waw.pl Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 

Katarzyna Janik-Superson

katarzyna.superson@biol.uni.lodz.pl Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

 

Krzysztof Jóźwiak

krzysztof.jozwiak@umlub.pl Zakład Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Tadeusz Kaleta

tadeusz_kaleta@sggw.edu.pl Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Stanisław Knutelski

s.knutelski@uj.edu.pl Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński

 

Elżbieta Kołaczkowska

ela.kolaczkowska@uj.edu.pl Pracownia Hematologii Eksperymentalnej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński

 

Andrzej Kołodziejczyk

a.kolodziejczyk@uw.edu.pl Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Teresa Kozłowska-Szczęsna

klimat@twarda.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 

Jacek Kubiak

j.kubiak@igbzpan.pl Zakład Embriologii Doświadczalnej, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN

 

Zbigniew Kundzewicz

kundzewicz@yahoo.com Instytut Dendrologii PAN

 

Wanda Małek

wanda.malek@poczta.umcs.lublin.pl Wydziału Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Łukasz Markiewicz

l.markiewicz@cent.uw.edu.pl Laboratorium Chemii Bioorganicznej, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Migala

krzysztof.migala@uwr.edu.pl Uniwersytet Wrocławski

 

Wiesław Mułenko

wieslaw.mulenko@poczta.umcs.lublin.pl Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii, Instytut Nauk Biologicznych UMCS

 

Jerzy Nadolski

jerzy.nadolski@biol.uni.lodz.pl

Muzeum Przyrodnicze, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kilińskiego 101, 90-011 Łódź

 

Irena Nalepa

nalepa@if-pan.krakow.pl Zakład Biochemii Mózgu, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

 

Marcin Nobis

m.nobis@uj.edu.pl Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

 

Jarosław Nowakowski

J.K.Nowakowski@gmail.com Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

 

Bożenna Olszańska

b.olszanska@ighz.pl

Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

Maciej Pabijan

maciej.pabijan@uj.edu.pl Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński

 

Joanna Pijanowska

j.e.pijanowska@uw.edu.pl Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Bartosz Płachno

bartosz.plachno@uj.edu.pl Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

 

Barbara Płytycz

barbara.plytycz@uj.edu.pl Zakład Immunologii Ewolucyjnej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński

 

Ewa Pocheć

ewa.pochec@uj.edu.pl Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński

 

Anna Reinholz

areinholz@psych.uw.edu.pl Zakład Psychologii Zwierząt, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

 

Marta Ronowicz

martar@iopan.pl Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Ekologii Morza

 

Krystyna Rymarczyk

krymarczyk@swps.edu.pl Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej, Uniwersytet SWPS

 

Marek Sanak

marek.sanak@uj.edu.pl Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

Przemysław Sitarek

przemyslaw.sitarek@umed.lodz.pl Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Wojciech Solarz

solarz@iop.krakow.pl Instytut Ochrony Przyrody PAN

 

Barbara Sudnik-Wójcikowska

barbara.sudnik@uw.edu.pl Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Jacek Szymura

jacek.m.szymura@uj.edu.pl Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagiellońsli

 

Zbigniew Tabarowski

zbigniew.tabarowski@uj.edu.pl Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

 

Barbara Tokarska-Guzik

barbara.tokarska-guzik@us.edu.pl

Zespół Botaniki i Ochrony Przyrody, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

 

Piotr Tykarski

p.tykarski@uw.edu.pl

Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

 

Barbara Urban-Malinga

bmalinga@mir.gdynia.pl Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

 

Marek Wanat

marek.wanat@uwr.edu.pl Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski

 

Jacek Witkowski

jacek.witkowski@gumed.edu.pl Katedra i Zakład Fizjopatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Elżbieta Wilk-Woźniak 22.06.2021

wilk@iop.krakow.pl Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

 

Konrad Wołowski

k.wolowski@botany.pl Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN